Obračun DDV-ja na koncesijsko dajatev pri izstavitvi računa

Na Finančno upravo RS smo naslovili vprašanje občine članice glede obračuna DDV-ja na koncesijsko dajatev pri izstavitvi računa.

Občina ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. V pogodbi ima določen tudi odstotek koncesije od pobranih grobarin, ki ga občina prejme na podlagi izdanega zahtevka.

Zahtevek za koncesijsko dajatev izstavi občina na podlagi poročila o pobranih grobarinah s strani komunalnega podjetja, ki strankam zaračuna grobarino, vključno z DDV-jem. Občino zanima, če lahko kot občina izstavijo račun, vključno z DDV-jem?

Odgovor z ministrstva je na voljo v priponki:

Koncesijska-dajatev-in-obracun-DDVPrenos