Izvedba javnih razpisov

S strani občine članice smo prejeli vprašanje povezano z izvedbo javnih razpisov za financiranje športne, kulturne ali socialne dejavnosti lokalnih skupnosti v obdobju začasnega financiranja, katerega smo naslovili na Ministrstvo za finance.

Podano je bilo vprašanje ali občine lahko v obdobju začasnega financiranja izvedejo celotni razpis za sofinanciranje in izvedejo  ocenjevanje vse vse do izdaje sklepa/odločbe o sofinanciranju. Ali je morda tudi dopustno, da se izdajo sklepi/odločbe o dodelitvi sredstev, ki vsebujejo število točk – ne pa tudi zneska dodeljenih sredstev, ki ga lahko določimo po sprejetju proračuna – in tudi obravnavamo pritožbe nanje.

                                                 * * *