Izkazi prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance posredovalo vprašanje občine članice v zvezi z Izkazi prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti.

***