Informacije v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč v juliju 2023

Na Združenje občin Slovenije se je obrnila občina z vprašanjem v zvezi z povračilom stroškov občinam, ki so bile prizadete v ujmi med 12. in 14. julijem 2024.

Občina članica je imela na primer največ poškodb na infrastrukturi med 12. in 24. julijem 2023, in sicer za skupno okoli 11 milijonov evrov škode in še vedno ne vedo kaj se dogaja na področju povrnitve stroškov za sanacijo škode, ki je nastala v tej ujmi.

***