Financiranje političnih strank

»Kot občina se prvič soočamo z zahtevo politične stranke po financiranju v skladu
z 26. členom Zakona o političnih strankah. V 17 letih, kar smo samostojna občina,
namreč nismo slišali za sklep o financiranju političnih strank.

Zanima me pa naslednje. Ali občina mora financirati politične stranke in sredstva
vsako leto zagotoviti v proračunu do največ 0,6 % primerne porabe? Kaj v primeru,
da občinski svet glasuje proti?

Naša občina ima večinski volilni sistem in ima 10 svetnikov. Ali se v kvoto prejetega št. glasov, ki jih je posamezna stranka prejela na LV 22,  štejejo vsi veljavni glasovi, ne glede na to, da kandidat stranke, ki jih je prejel ni bil dejansko izvoljen za svetnika?

Primer:
Stranka X je kandidirala:

Skupaj je ta stranka prejela 300 glasov.  V OS pa je prišel samo svetnik iz 5 VE, ki je prejel 196 glasov. Je torej za to stranko število glasov, ki se upoštevajo 300 ali 196?

Po drugi strani je Stranka Y prejela 91 glasov (kandidat v 3 VE je prejel 78 glasov in kandidat v 4 VE 13 glasov), vendar ni bil nihče izmed njiju izvoljen v OS. Ali je potem Stranka Y sploh upravičena do financiranja?«

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve je na voljo TU.

                                                           * * *