VLADA SPREJELA POSODOBLJEN DRŽAVNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA

Ljubljana, 7. 7. 2023 – Vlada RS je na 57. redni seji med drugim sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova in dala soglasje k spremembi pravil in tarife nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota. Vlada RS je sprejela tudi Poročilo o upravljanju z javnim dolgom za leto 2022, izdala Uredbo o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, določila besedilo predloga Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili in se seznanila z vsebino Dogovora o ureditvi plač funkcionarjev Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Dogovora o ureditvi plač funkcionarjev sodne oblasti in državno tožilskih funkcionarjev. Vlada RS je sprejela tudi Poročilo o upravljanju z javnim dolgom za leto 2022 in predlog stališča Slovenije o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. Prav tako pa je bil sprejet predlog stališča o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o učinkovitem usklajevanju ekonomskih politik in večstranskem proračunskem nadzoru ter razveljavitvi Uredbe Sveta ter predlog stališča o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.


Posodobljen Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova
Novi državni načrt nesrečo zrakoplova ureja tako kot veljavni načrt, spreminja pa odziv na nesrečo zrakoplova, in sicer se takoj, ko se uporabi regijski načrt in se aktivirajo sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč na ravni regije, uporabi tudi državni načrt. Tako se aktivirajo sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč na ravni države.

Hkrati z državnim načrtom se uporabljata tudi regijski in občinski načrt ali deli občinskega načrta.

Soglasje k spremembi pravil in tarife nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota
S spremembo in dopolnitvama se pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota usklajujejo z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih glede števila izvajanj obveznega pobota, ki jih lahko AJPES izvede mesečno. Spreminjajo pa se tudi organi nadzora zaradi združitve davčne in carinske uprave v Finančno upravo Republike Slovenije.

Vlada RS je sprejela tudi predlog o povišanju nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota, ki ju določa Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota, saj se je z izboljševanjem gospodarske situacije v državi število dolžnikov, ki so prijavljali obveznosti v pobot postopno zmanjševalo.

Poročilo o upravljanju z javnim dolgom za leto 2022
Slovenija se je v letu 2022 za potrebe financiranja državnega proračuna zadolžila s kratkoročnimi in dolgoročnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji (državnimi obveznicami in zakladnimi menicami).

Plačilo obresti iz naslova dolga državnega proračuna je v letu 2022 znašalo 655 milijonov evrov oziroma 1,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je za 72 milijonov evrov manj kot v letu 2021.

Stanje državnih poroštev na dan 31. 12. 2022 se je glede na leto 2021 znižalo za približno 197 milijonov evrov in konec leta predstavljalo 7,7 odstotka BDP.

Celoten povzetek 57. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *