Vlada RS sprejela novo različico smernic za inovativno javno naročanje

Ljubljana, 5. 9. 2023 – Vlada RS je na 127. dopisni seji, ki je potekala 4. 9. 2023, sprejela novo različico Smernic za inovativno javno naročanje in podala mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, Uredbe o dopolnitvi Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen in Zakona o kontroli cen.

Nova različica Smernic za inovativno javno naročanje

Vlada RS je konec leta 2022 sprejela Smernice za inovativno javno naročanje, da bi omogočila razvoj in uporabo inovativnih rešitev v javnih organih. S tokratno novelacijo smernic inovativnega javnega naročanja vlada spreminja merila in postopke pri izvajanju tovrstnih javnih naročil.

Smernice za inovativno javno naročanje so namenjene povečanju učinkovitosti izvajanja javnih naročil, še posebej pa so namenjene inovativnemu pristopu v postopkih javnega naročanja, s katerim podpiramo inovativne rešitve malih in srednje velikih podjetij in zagonskih inovativnih projektov. 

Mnenja Vlade RS o pobudah za začetek postopka za oceno ustavnosti družbe Vzajemna

Vlada RS je podala mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, Uredbe o dopolnitvi Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen in Zakona o kontroli cen.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.