Vlada RS sprejela mnenje k prelogu novele Zakona o lokalni samoupravi

Ljubljana, 5. 4. 2024 – Vlada RS je na 98. redni seji, ki je potekala 4. 4. 2024, med drugim sprejela mnenje k dopolnitvi predloga  Zakona o lokalni samoupravi, prerazporedila sredstva državnega proračuna in sprejela poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada RS. Vlada RS je podala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 ter soglasje k pravilom za delovanje centra za podpore. Vlada RS se je tudi seznanila z Letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2023. Določila pa je tudi besedilo predloga novele Zakona o glasbenih šolah in se seznanila z oglaševalsko kampanjo »Medvrstniško nasilje in sovražni govor na spletu«.

Mnenje k dopolnitvi predloga  Zakona o lokalni samoupravi

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev opozicijskih strank.

Skupina poslank in poslancev predlagajo uvedbo obveznega soglasja občinskega sveta pred sprejetjem sklepa Vlade RS o nastanitvi nezakonitih migrantov ali vzpostavitvi azilnega doma ali njegove izpostave na območju države.

Vlada RS omenjenega predloga zakona ne podpira, saj se s predlagano dopolnitvijo zakona omejuje suverenost države pri izvrševanju njenih pristojnosti na področju upravljanja z migracijami in mednarodne zaščite.

Prerazporejena sredstva državnega proračuna

Ministrstvo za finance predlaga tudi razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na Finančno upravo RS v višini 1,5 milijona evrov, ki so namenjena izplačilu predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih avgusta 2023.

Predlogi amandmajev k Predlogu Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028

S predlaganimi amandmaji se usklajuje besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Resolucija poudarja zagotavljanje varnosti v lokalnih okoljih, preprečevanje vseh oblik nasilja, vključno s sovražnim govorom, boj proti korupciji, tveganja na področju javnega zdravja, informacijsko varnost oziroma nevarnosti kibernetske kriminalitete, nevarnosti radikalizacije, ekstremnega nasilja in terorizma ter ogroženost RS zaradi hudih in organiziranih oblik kriminalitete.