Vlada RS se je opredelila do mnenj o proračunskih dokumentih in do amandmajev Državnega sveta RS

152. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 11. 2023 – Vlada RS je na 152. dopisni seji, ki je potekala 20. 11. 2023, sprejela poročilo o izvrševanju državnega proračuna v prvi polovici letošnjega leta. Prav tako pa se je opredelila do mnenj Državnega sveta RS o proračunskih dokumentih in do amandmajev na predlog sprememb državnega proračuna za leto 2024 in za leto 2025

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju

Vlada RS je sprejela poročilo o izvrševanju državnega proračuna v prvi polovici letošnjega leta.

Državni proračun je v obravnavanem obdobju zabeležil 6,3 milijarde evrov prihodkov oziroma 47,8 odstotka načrtovanih, odhodki državnega proračuna pa so dosegli 6,7 milijarde evrov oziroma 41 odstotkov načrtovanih.

Na podlagi realizacije predvidevamo, da bi lahko skupni prihodki državnega proračuna do konca leta dosegli 13,1 milijarde evrov, odhodki pa 16 milijard evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj za leto 2023 tako znaša 2,96 milijarde evrov.

Stališča Vlade RS do mnenj Državnega sveta RS o proračunskih dokumentih

Vlada RS je sprejela stališča do mnenj DS RS o predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2024, o dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2025 in o predlogu Zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2024 in 2025.

Vlada RS je v stališčih pojasnila, da bodo prihodnje leto znova začela veljati fiskalna pravila. Na podlagi tega in ob upoštevanju obsežnosti avgustovske naravne nesreče, ki terja zagotovitev znatnega deleža sredstev iz državnega proračuna, je Vlada RS v predlog Zakona o izvrševanju proračunov vključila nekatere ukrepe za zmanjšanje izdatkov.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.