Vlada RS predlaga Državnemu zboru RS, da ob ponovnem odločanju podpre novelo Zakona o tujcih in novelo Zakona o delovnih razmerjih

Ljubljana, 7. 11. 2023 – Vlada RS je na 147. dopisni seji, ki je potekala 6. 11. 2023, sklenila, da predlaga Državnemu zboru RS, da ob ponovnem odločanju podpre novelo Zakona o tujcih in novelo Zakona o delovnih razmerjih.

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih

Vlada RS je sprejela mnenje o zahtevi DS RS, da DZ RS ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H) ter ga pošlje DZ RS. Vlada RS predlaga DZ RS, da ob ponovnem odločanju podpre Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H).

Vlada RS glede navedbe, da t. i. preživetvena raven znanja slovenskega jezika ni strokovno definirana, pojasnjuje, da se ta pojem v zakonu na novo opredeljuje. Preživetvena raven je tista raven, ki omogoča temeljno sporazumevanje v slovenskem jeziku, omejeno na preproste, predvidljive, vsakodnevne situacije, v katerih je izražanje rutinsko in se ponavlja.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih

Vlada RS je sprejela mnenje o zahtevi DS RS, da DZ RS ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), ki ga je DZ RS predložila Vlada RS, in ga pošlje DZ RS. Vlada RS predlaga DZ RS, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih ponovno sprejme.

Spremembe in dopolnitve veljavnega Zakona o delovnih razmerjih so potrebne zaradi implementacije Direktive (EU) 2019/1152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji ter Direktive (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU. Spremembe in dopolnitve ZDR-1 so potrebne tudi zaradi odprave neskladja s pravom EU zaradi nepravilnega prenosa nekaterih drugih direktiv.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.