VLADA RS O IZVAJANJU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 12. 5. 2023 – Vlada RS se je na 48. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost in podala soglasje k Zaključnemu računu in poročilu o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG).


Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost
Potem ko je Slovenija aprila letos prejela izplačilo prvega obroka nepovratnih sredstev v višini 50 milijonov evrov, prilivi iz evropske blagajne v državni proračun znašajo 281 milijonov evrov (upoštevano predplačilo iz septembra 2021). Iz namenskega proračunskega sklada za izvajanje NOO je bilo za izvedbo naložb do zdaj izplačanih nekaj manj kot 197 milijonov evrov.

URSOO na podlagi podatkov odgovornih ministrstev beleži sledeče doseganje mejnikov/ciljev na obrokih:

  • drugi obrok za nepovratna sredstva – izpolnjenih 19 od 27,
  • tretji obrok za nepovratna sredstva – 16 od 24 (napredek za dva mejnika od zadnjega poročanja),
  • prvi obrok povratnih sredstev – 7 od 9 (napredek za en mejnik od zadnjega poročanja).

Zaključni račun in poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
V letu 2022 je bilo na občine prenesenih skupaj 161,94 hektarjev zemljišč, od tega je bilo sklenjenih 152 pogodb o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč za 54,92 hektarja, 103 pogodbe o prenosu občinskih cest za 16,90 hektarjev in 32 pogodb za 90,12 hektarja ostalih zemljišč.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *