Vlada RS med drugim določila besedilo novele ZIPRS2425

Ljubljana, 12. 1. 2024 – Vlada RS je na 86. redni seji, ki je potekala 11. 1. 2024, med drugim določila besedilo novele Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2024 in 2025 ter sprejela Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest za leto 2022.

Predlog novele zakona o izvrševanju proračunov

Vlada RS je določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025. V njem so med drugim določeni nov proračunski sklad za obnovo, na katerem se bodo zbirala sredstva za odpravo posledic poplav in plazov, in novi namenski prihodki državnega proračuna. Pripravljene rešitve sledijo konec lanskega leta sprejetemu zakonu o obnovi po poplavah.

Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest za leto 2022

V skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji Vlada RS enkrat letno poroča Državnemu zboru o izvajanju nacionalnega programa na področju izgradnje avtocest. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa zajema ukrepe, katerih nosilec je DARS oz. je njihova izvedba v pristojnosti DARS.

* * *