Vlada RS izdala uredbo o spremembah in dopolnitvi uredbe o izvajanju podukrepa podpora za širokopasovno infrastrukturo

Ljubljana, 17. 8. 2023 – Vlada RS je na 123. dopisni seji, dne, 17. 8. 2023, med drugim izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, sprejela Strategijo in akcijski načrt za ozelenitev javne izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji do leta 2030 in sprejela predlog stališča RS glede predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov ter Poročilo o izvajanju makroregionalnih strategij Evropske unije (EU MRS) v letu 2022 ter se seznanila s seznamom slovenskih predstavnikov ministrstev in ostalih inštitucij, ki sodelujejo v okviru tematskih skupin Strategije EU za podonavsko regijo (EUSDR), Strategije EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) in Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP). Vlada RS je sprejela predlog stališča Slovenije o predlogu evropske uredbe o preglednosti in celovitosti dejavnosti ocenjevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov ter sprejela tudi pobudo za sklenitev Okvirnega sporazuma med Vlado RS in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju drugega Švicarskega prispevka izbranim državam članicam Evropske unije za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropski uniji.


Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Sprememba uredbe je pripravljena zaradi zaključevanja programskega obdobja ter s tem omogočitve hitrejšega črpanja sredstev in izvedbe gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in do elektronskih komunikacijskih storitev prek tega omrežja, najmanj 80 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.

Strategija in akcijski načrt za ozelenitev javne izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji do leta 2030

Vlada RS je sprejela Strategijo in akcijski načrt za ozelenitev javne izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji do leta 2030 (v nadaljevanju: strategija). Strategija med drugim vsebuje tudi predlog vzpostavitve načrta vlaganj oziroma akcijskega načrta.

Ključna je za dolgoročen razvoj javne izobraževalne in raziskovalne infrastrukture s ciljnimi vlaganji v bolj kakovosten, varčen, nizkoogljičen, energetsko učinkovit in s sodobno opremo opremljen stavbni fond, ki obenem upošteva načelo »da se ne škoduje bistveno«. Skladnost z navedenim načelom izkazuje predvsem skozi uresničevanje strateških ciljev in ukrepov.

Tako načrtovana investicijska vlaganja lahko v največji meri prispevajo k zelenemu in digitalnemu prehodu in trajnostnemu izobraževalnemu ter raziskovalnemu stavbnemu fondu. Dokument je nastal v sodelovanju Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter strokovnjakov različnih področij, tako tistih, ki so operativno vezani na obravnavana področja, kot tistih s širšim pogledom in vizijo razvoja tega področja in družbe nasploh.

 Celotno sporočilo si lahko poreberete TU. 

***