Vlada RS in sindikati javnega sektorja za intenziviranje pogajanj o prenovi plačnega sistema

Ljubljana, 25. 1. 2024 – Včeraj so se  nadaljevala pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Obe strani si želita, da bi se ta pogajanja tako na krovni kot stebrni ravni intenzivirala. Želja pa je tudi, da bi jih končali čim prej, vsaj do konca junija oz. poletnih dopustov.

Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je po srečanju spomnil, da je od zadnjih pogajanj na to temo minilo že kar nekaj časa. Srečanje je bilo tako namenjeno predvsem pregledu stanja. Vladna stran pa jih je seznanila s svojimi izhodišči, na podlagi katerih pripravlja nov predlog za odpravo plačnih nesorazmerij.

Predstavila jim ga bo predvidoma 6. februarja, ko se bodo še enkrat sestali na krovni ravni, torej predstavniki vlade in vseh 46 reprezentativnih sindikatov. Zatem pa so predvidena pogajanja v okviru plačnih stebrov, torej po dejavnostih. Srečanja na krovni ravni pa bodo v nadaljevanju namenjena predvsem informiranju o poteku stebrnih pogajanj.

Edina izjema so pogajanja za zdravstveni steber, ki bodo prej, in sicer že ta petek. Po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki na vladni strani vodi krovna pogajanja, so se za to odločili zaradi stavke zdravniškega sindikata Fides, saj na vladni strani ocenjujejo, da gre pri delu zahtev Fidesa za tematiko, ki jo je treba obravnavati na stebrnih pogajanjih.

Na krovnih in stebrnih pogajanjih o prenovi plačnega sistema pa si vladna stran želi odpreti tudi nekatera druga vprašanja. Kot je poudaril Boštjančič, vladna stran plačno reformo namreč vidi širše in ne gre le za vprašanje višine plač ali plačnih razmerij. Minuli teden je v tem okviru že omenjal normative in učinkovitost dela, iz sporočila po zadnji seji vlade pa izhaja, da se ta želi pogajati tudi o številu dni letnega dopusta ter o revidiranju seznama delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do poklicnega pokojninskega zavarovanja.

Podrobneje o tem minister danes ni želel govoriti. S sindikati so se namreč dogovorili, da si bodo pred naslednjim srečanjem pisno izmenjali informacije, kaj ena in druga stran vidita kot tiste zadeve, ki bi bile del teh pogajanj. Je pa poudaril, da so tako glede dodatkov, kot dopustov in še nekaterih drugih stvari med različnimi skupinami v javnem sektorju velike razlike. “Če se želimo pogovarjati odkrito in celovito, moramo dati vse na mizo,” je dodal.

Na sindikalni strani pravijo, da veljavni dogovor iz leta 2022 te razširitve ne predvideva. “Mi smo na tej točki legalisti. Predmet pogajanj je opredeljen in se veže na plačni sistem, ne pa tudi na te točke, ki so bile danes omenjene,” je dejal vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Dopušča sicer možnost drugačnega dogovora.

Po besedah Počivavška in Boštjančiča sta se obe strani danes strinjali, da je treba ta pogajanja končati čim prej, vsekakor pa do poletnih dopustov, da bo nato dovolj časa tudi za implementacijo dogovora. A zavez o datumu, do katerega bodo pogajanja končana, na vladni strani ne dajejo. “Dogovor bo sklenjen, ko bo celovit in bo sprejemljiv za obe strani,” je navedel Boštjančič.