Vlada RS in sindikati javnega sektorja dosegli dogovor

Ljubljana, 21. 12. 2023 – Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so na pogajanjih dosegli dokončen dogovor o uskladitvi plač z inflacijo v prihodnjem letu in ga tudi parafirali. Tako se bodo v juniju 2024 plače javnih uslužbencev uskladile v višini 80 odstotkov inflacije v letu 2023. Prav tako pa bo regres za letni dopust izplačan s februarsko plačo, torej marca 2024.

Obe strani sklenitev dogovora ocenjujeta kot dobro popotnico za zahtevnejša pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij in reformi plačnega sistema, ki se bodo nadaljevala v letu 2024.

Po besedah finančnega ministra Boštjančiča sta dva ključna dela dogovora. Prvi je uskladitev vrednosti plačnih razredov v višini 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022-december 2023. Uskladitev se bo izvedla 1. junija 2024. Drugi del dogovora pa je izplačilo regresa za letni dopust s februarsko plačo, torej marca. Država z dogovorom prevzema finančno breme v višini nekaj čez 140 milijonov evrov.

Dogovor sta na vladni strani parafirala minister za finance Klemen Boštjančič in minister za javno upravo Franc Props, na sindikalni strani pa vodji pogajalskih skupin Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj. Dogovor mora sicer potrditi še Vlada RS, prav tako pa bodo o pristopu k njegovemu podpisu odločali tudi organi sindikatov.

***