Vlada RS in sindikati danes o novem plačnem zakonu

Ljubljana, 5. 6. 2024 – Danes se bodo Vlada RS in sindikati javnega sektorja sestali na temo osnutka novega plačnega zakona. Predlog Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju je že večkrat obravnavala  tudi posebna delovna skupina katere člani so tudi predstavniki vseh treh  reprezentativnih združenj. Skupaj so tako vsa tri reprezentativna združenja v okviri te delovne skupine enotno zastopala skupne pripombe za katere upamo, da bodo sprejemljive tudi za sindikalno stran.

Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek pravi, da ni odprtih tako veliko število členov, a so med njimi nekatera zahtevna vprašanja, ki jih bo potrebno rešiti, kot na primer:

  • kvorum za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor ali
  • formula usklajevanja plačne lestvice z inflacijo.

Štrukelj je sicer znova poudaril, da gre pri tem, o čemer se trenutno pogovarjajo, za dvige plač in ne za odpravljanje plačnih nesorazmerij. To jih bo čakalo v novem plačnem sistemu, je opozoril že po zadnjem srečanju na krovni ravni. Minister za finance Klemen Boštjančič pa je takrat dejal, da če želimo sistem, ki bo pomenil dolgoročno rešitev, se bo tega v naslednjem koraku potrebno lotiti sistemsko, skozi natančno analizo posameznih delovnih mest, kaj posamezni ljudje delajo, čemur bi sledilo tudi primerno vrednotenje.

Plačna reforma oz. novi plačni zakon v javnem sektorju je eden od mejnikov Načrta za okrevanja in odpornost. Rok za izpolnitev mejnika je bil sprva predviden 30. 6. 2023, potem pa je bil predstavljen za eno leto. Na izpolnitev tega mejnika so med drugim vezana tudi evropska sredstva.

Ta mejnik je zajet v okviru šestega obroka nepovratnih sredstev, katerega vrednost znaša 208.351.488 evrov. Plačilo šestega obroka pa je pogojeno z izpolnitvijo vseh predvidenih 16 mejnikov in ciljev. Če država članica izpolni vse zahteve, prejme celotno plačilo, v nasprotnem primeru se izvede delno plačilo glede na izpolnjene mejnike oz. cilje.

Oddaja šestega zahtevka Evropski komisiji je po podatkih Urada za okrevanje in odpornost predvidena marca 2025. Do takrat morajo biti izpolnjeni tudi mejniki in cilji, na realizacijo katerih so vezana sredstva šestega zahtevka, torej tudi mejnika, ki se nanaša na uveljavitev novega zakona o plačah v javnem sektorju, da sredstva tega zahtevka niso ogrožena.

***