Vlada RS določila besedilo novele Zakona o osnovni šoli

Ljubljana, 20. 2. 2024 – Vlada RS je na 191. dopisni seji, ki je potekala 19. 2. 2024, določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli za tretjo obravnavo v Državnem zboru RS.

Državni zbor RS je na 63. izredni seji 16. februarja 2024 sprejel sklep, da Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli  za tretjo obravnavo pripravi Vlada RS. Predlog zakona za tretjo obravnavo je bil tako pripravljen na podlagi Pregleda sprejetih amandmajev k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli in členov, h katerim so bili sprejeti amandmaji.

Spremembe na podlagi sprejetih amandmajev med drugim vključujejo:

  • dopolnilo o organizaciji poteka vzgojno-izobraževalnega dela v primeru preprečevanja ali blažitve naravnih nesreč;
  • določajo izvajanje nacionalnega preverjanja znanja za učence priseljence v 9. razredu;
  • natančneje definirajo prekrškovne določbe;
  •  določajo postopno uvajanje razširjenega programa v osnovne šole na podlagi sklepa ministra.

***