VLADA PREDLAGA PODALŠANJE OMEJITVE RASTI CEN STORITEV V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH

Ljubljana, 20. 6.2023 – Ministrstvo za solidarno prihodnost je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega interventnega zakona, s katerim bi ukrep omejitve rasti cen storitev v socialnovarstvenih zavodih, ki se izteče s 1. julijem, podaljšali do 1. januarja 2024. Podaljšanje sofinanciranja stroškov domov za starejše so sicer že predlagali tudi poslanci SDS.


Kot so spomnili na ministrstvu za solidarno prihodnost, s 1. julijem prenehajo veljati določbe aktualnega interventnega zakona, ki omejuje rast cen storitev v socialnovarstvenih zavodih, ti pa “bodo primorani prenesti razliko pri usklajevanju cen storitev na uporabnice in uporabnike”

Ministrstvo za solidarno prihodnost, pristojno za področje dolgotrajne oskrbe, je tako pripravilo nov interventni zakon, s katerim bi podaljšali ukrep omejevanja cen do 1. januarja 2024.

“Prva naloga države je skrb za prebivalke in prebivalce. Zavedamo se izziva, ki ga dvig cen oskrbnin prinaša za denarnice oskrbovank in oskrbovancev ter njihovih svojcev. Vlada mora zato zagotoviti splošno dostopnost oskrbe, ki ne sme biti odvisna od finančnega položaja posameznic in posameznikov,” so v sporočilu za javnost navedli besede ministra Simona Maljevca.

Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je namreč danes manj kot polovica oskrbovank in oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih sama sposobna kriti stroške storitev; zanje bi podražitev zato predstavljala toliko večji izziv, so dodali na ministrstvu.

Ob tem so poudarili, da pa želijo dolgoročno sistemsko rešitev doseči z zakonom o dolgotrajni oskrbi. Če bo predlog zakona sprejet v obliki, kot ga predlagajo, bo za vse upravičence socialni del oskrbe po novem krit iz javnih sredstev. Zakon pa zagotavlja tako financiranje dodatnih stroškov dela za izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe v instituciji (do konca 2025), kot tudi za izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe na domu (do 2024), so še navedli.

Predlog zakona je ministrstvo že pripravilo in uskladilo s predstavniki strokovne javnosti in civilne družbe, čaka še na končno uskladitev z ministrstvom za finance, so še pojasnili.

Poslanci SDS so sicer prejšnji teden v parlamentarno proceduro že vložili predlog sprememb zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva, s katerim bi podaljšali ukrep proračunskega sofinanciranja stroškov storitev domov za starejše. Z omenjenim zakonom je namreč država domovom za starejše iz proračuna subvencionirala del stroškov, dvig oskrbnin pa omejila na največ 4,5 odstotka.

***