VLADA IZ SINDIKALNIH POGAJANJ UMAKNILA PREDSTAVNIKE OBČIN

Ljubljana, 24. 5. 2023 – Vlada in sindikati javnega sektorja so se včeraj dogovorili o načinu nadaljevanja pogajanj o plačnem sistemu in odpravi nesorazmerij, ki sledi vladnemu oblikovanju delovnih skupin, v katerih ni več predstavnikov reprezentativnih združenj. Temu združenje občin nasprotuje, ocenjujemo namreč, da bi predstavniki občin morali sodelovati pri pogajanjih vsaj v dveh stebrih (funkcionarji in uslužbenci v lokalni samoupravi).


Vsebinska razprava sledi prihodnji teden, vlada je napovedala predstavitev svojega predloga odprave nesorazmerij, stekla naj bi tudi pogajanja po predvidenih stebrih.

Vlada je namreč prejšnji teden ustanovila tri delovne skupine, in sicer skupino za pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravo nesorazmerij, v okviru katere bodo delovale še pogajalske skupine o posameznih plačnih stebrih, skupino za izračunavanje finančnih učinkov ter skupino za komuniciranje. Vladni pogajalci pa so se s predstavniki sindikatov danes dogovorili predvsem o dinamiki srečanj in načinu dela. Na krovni ravni se bodo ponovno sestali v ponedeljek. Vladna stran bo takrat sindikatom predstavila svoj predlog odprave plačnih nesorazmerij, ki ga sicer na sindikalni strani pričakujejo že dlje časa.

* * *