VLADA IN SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA O ZAKONU O SKUPNIH TEMELJIH SISTEMA PLAČ

Ljubljana, 9. 5. 2023 – Na včerajšnjem sestanku o predlogu Zakona o skupnih temeljih sistema plač brez predloga odprave plačnih nesorazmerij. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja smo včeraj skoraj osem ur sedeli za skupno mizo. Že takoj na začetku se je namreč zataknilo pri vprašanju plačnih stebrov. Predloga odprave plačnih nesorazmerij sicer vlada še ni predstavila.


V skladu z dogovorom z zadnjih pogajanj pred mesecem dni so se o besedilu zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju v vmesnem času usklajevali znotraj delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov vladne in sindikalne strani.

Na krovnih pogajanjih naj bi pregledali odprta vprašanja, a se je zataknilo že pri vprašanju plačnih stebrov. Po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik so na vladni strani pričakovali, da bodo začeli zapirati odprte zadeve, a se je postavilo vprašanje, ali sploh obstaja konsenz glede prenove plačnega sistema.

V sindikalnih pogajalskih skupinah sicer vztrajajo, da mora tudi v novem sistemu obstajati primerljivost med stebri. Predvsem pa so na sindikalni strani danes pričakovali, da jih bo ministrica za javno upravo predstavila predlog za odpravo plačnih nesorazmerij. V pogajalski skupini, ki jo vodi Jakob Počivavšek, s tem predlogom tudi pogojujejo svoje sodelovanje v delovni skupini, ki usklajuje besedilo zakona.

Opozarjajo namreč, da gre za povezana vprašanja in da so se tudi dogovorili, da bodo pogajanja o zakonskem predlogu in o odpravi plačnih nesorazmerij potekala vzporedno.

Ministrica je pojasnila, da so glede na to, da nesorazmerja ugotavljajo prvenstveno v odnosu do zdravstva in socialnega varstva, anomalije pa tudi drugod, ne le v plačnem delu, sindikate pozvali, da se opredelijo, ali bi izhajali iz nesorazmerij iz dogovorov, ki so že sklenjeni in znani, oz. bi počakali, kaj se bo dogodilo v zdravstvu in socialnem varstvu in nato iz tega izhajali. Odgovora pa danes ni prejela, je dodala.

* * *