V PARLAMENTU PRIČETEK OBRAVNAVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023 – ZOS PREDLAGA DVIG POVPREČNINE NA 773,66

Ljubljana, 10. 5. 2023 – Med poslanci se začenja obravnava predloga rebalansa, s katerim bodo svoje finančne načrte dobila tudi nova ministrstva, ustanovljena z reorganizacijo vlade v začetku leta. Združenje občin Slovenije je aprila pripravilo in posredovalo predlog amandmaja k predlogu novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A). Predlagamo dvig povprečnine iz 700,00€ na 773,66€ za obe proračunski leti. Poslanci bodo o rebalansu odločali na seji, ki se začne 22. maja. Pred tem se morajo do predloga opredeliti delovna telesa in prvi se bosta na to temo sestali danes.


Danes se bodo s predlogom rebalansa seznanili člani odborov DZ za pravosodje ter za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seje preostalih zainteresiranih delovnih teles bodo sledile do konca tega in še ves prihodnji teden, kot zadnji pa se bo 20. maja do proračunskih dokumentov kot matično delovno telo opredelil odbor DZ za finance.

Spremembe proračuna, ki ga je DZ sprejel novembra lani, so potrebne, ker so se v skladu z reorganizacijo vlade konec januarja več ministrstvom spremenila delovna področja.

Oktobra 2022 je bila v okviru pogajanj za določitev povprečnine ta določena v višini 700,00€ in je bila v danih razmerah zadovoljiva, vendar smo že takrat opozarjali, da občinski proračuni morebitnih dodatnih bremen iz naslova dodeljenih obveznosti s strani države, ne bodo zmogli. Kmalu za tem so bile občine soočene z dvigom stroškov dela – stroški dviga plač zaposlenih v javnem sektorju, dvig minimalne plače, dodaten dvig plač pomočnic vzgojiteljic, dvig cen energentov in energije ter vsekakor tudi inflacije. Vse to so stroški, ki vedno bolj zajedajo v proračune občin in za njihovo kritje bi morala zadoščati povprečnina, vendar temu žal ni tako.

Inflacija se ne umirja skladno z lanskimi napovedmi in se glede na povečane stroške dela in dvige ostalih cen tudi v nadaljevanju leta ne bo umirjala. To pomeni, da se bodo tudi stroški lokalnih skupnosti še vedno povečevali in vprašanje je kako dolgo bodo občine še zmogle zagotavljati njihovo kritje.

V procesu jesenskih pogajanj za določitev povprečnine za leti 2023 in 2024 smo vsa tri združenja oblikovala enoten predlog povprečnine – 776,40€ za leto 2023 in 783,03€ za leto 2024. Naši izračuni so bili označeni za zelo pretirane, vendar realnost kaže, da temu ni tako.

Na ZOS razumemo, da se z vsemi podražitvami in ukrepi za njihovo blažitev ukvarja tudi država, zato ne vztrajamo na lanskih izračunih in smo pripravili nov izračun in predlagamo, da se tako za leto 2023 kot leto 2024 povprečnina določi v višini 773,66€.

* * *