V obravnavi predlog Pravilnika o standardiziranem gasilskem zavarovanju za pripadnika gasilske organizacije

Ljubljana, 1. 3. 2024 – Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog Pravilnika o standardiziranem gasilskem zavarovanju za pripadnika gasilske organizacije.

S predlogom Pravilnika se določa vrsta, obseg in način sklenitve standardiziranega gasilskega zavarovanja pripadnika gasilske organizacije. Sredstva zavarovanja se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

Pravilnik med standardizirana gasilska zavarovanja uvršča:

  • nezgodno zavarovanje, 
  • zavarovanje splošne odgovornosti,
  • zavarovanje pravne zaščite.

Zavarovanje se zagotavlja za čas opravljanja operativnih nalog gasilstva, kamor sodi:

  • gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okolijskih oziroma ekoloških ter industrijskih nesrečah,
  • opravljanje nalog zaščite in reševanja oseb ter premoženja v primeru naravnih in drugih nesreč,
  • opravljanje drugih splošnih reševalnih nalog,
  • izvajanje preventivnih nalog gasilstva (vaje in usposabljanja za opravljanje operativnih nalog gasilstva ter ukrepi varstva pred požarom po predpisih s področja varstva pred požarom).

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do vključno 13. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.