V DRŽAVNEM ZBORU JAVNA OBRAVNAVA SPREMEMB ZAKONOV O ŠOLSKI PREHRANI IN O OSNOVNI ŠOLI

Ljubljana, 9. 5. 2023 – V organizaciji Odbora za izobraževanje, znanost in mladino bo danes v DZ RS potekala javna predstavitev mnenj o predlogih novele Zakona o šolski prehrani in sprememb Zakona o osnovni šoli. S predlogoma se želi zagotoviti brezplačno kosilo za vse učence. Javne obravnave se bodo udeležili tudi predstavniki ZOS.


Pripravljavec Zakona  o šolski prehrani je  namreč ocenil, da ta ne bo bremenil občinskih proračunov. Na podlagi navedenega smo v ZOS predlagali, da se morajo  oceniti dodatni  stroški državnega proračuna za investicije širitev kuhinj in jedilnic, za stroške iz naslova stroškov dela in za povečane materialne stroške.

Občinam novo predlagana ureditev brez zgoraj navedenega popravka finančnih posledic za državni proračun  namreč prinaša velike finančne posledice, saj bodo občine primorane v izvajanje dodatnih investicij za širitev tako kuhinj kot jedilnic. Občine tovrstnih investicij nimajo predvidenih, zato se poraja vprašanje kdo bo zagotovil sredstva za njihovo izvedbo. Sredstva, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja v okviru javnih razpisov vsekakor že sedaj ne zadoščajo prav tako pa niso zagotovljena za ta namen. Treba pa je upoštevati tudi dejstvo, da mnogo kje izvedba investicije sploh ne bo izvedljiva. Prav tako pa to zahteva določen čas, saj  investicije v tako kratkem času niso izvedljive.

Zaradi neločljive vsebinske povezanosti obeh predlogov zakonov so na predlog predsednice odbora obe točki združili. Včeraj pa so na podlagi tudi naših pripomb  obravnavali le predlog za sklic javne predstavitve mnenj.

Javna predstavitev mnenj naj bi po njenih besedah podala odgovore predvsem na vprašanja glede zagotavljanja in financiranja obrokov v osnovnih šolah ter možnostih za razširitev upravičenosti do brezplačnega kosila tudi na tiste otroke, ki izhajajo iz finančno dovolj stabilnih družin. Prav tako naj bi poiskali odgovore glede velikih količin zavržene hrane, finančnih posledic za širitev kuhinj in jedilnic ter o tem, kdo naj zagotovi sredstva in v kakšnem časovnem obdobju bo mogoče zagotoviti ustrezne kapacitete. Na slednje opozarja tudi ZOS.

* * *