Ustavno sodišče RS zadržalo izvrševanje določb Gradbenega zakona glede legalizacije

Ljubljana, 15. 12. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije je zadržalo izvrševanje 146. člena Gradbenega zakona (GZ-1) v zvezi z objektom daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja, dokler ne sprejme končne odločitve. To pomeni, da se postopki izdaje dovoljenj za objekte daljšega obstoja do končne odločitve sodišča ne morejo začeti oziroma končati.

Na podlagi 146. člena GZ-1 se lahko legalizirajo hiše in drugi objekti, izvedeni brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, in se jim izda dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Pogoj je, da objekti od 1. januarja 2005 obstajajo v bistveno enakem obsegu in bistveno enake namembnosti. 

Začasno zadržanje izvrševanja 146. člena GZ-1 pomeni, da se postopki izdaje dovoljenj za objekte daljšega obstoja do končne odločitve sodišča ne morejo začeti oziroma končati. Ti postopki bodo izpeljani, ko bo sodišče sprejelo odločitev o ustavnosti ali neustavnosti izpodbijanih določb GZ-1.Do končne odločitve sodišča ni dopustna izvršba inšpekcijskega ukrepa v zvezi z objektom daljšega obstoja (razen za objekte iz drugega odstavka 142. člena GZ-1, katerih legalizacija ni mogoča, saj za objekte ni bilo pridobljeno potrebno okoljevarstveno soglasje).

V zvezi z objekti daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja se v času odločanja ustavnega sodišča sicer lahko vodijo postopki inšpekcijskega nadzora in izreče inšpekcijski ukrep, vendar pa take odločbe o inšpekcijskem ukrepu ni dovoljeno izvršiti (na primer odstranitev objekta). Rok za prostovoljno izvršitev takega inšpekcijskega ukrepa v času odločanja na Ustavnem sodišču  Republike Slovenije ne teče. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja določb se nanaša le na postopke v zvezi z 146. členom sedaj veljavnega GZ-1, kar pomeni, da postopki, vodeni po 117. členu prej veljavnega  GZ, ki ureja enako materijo, tečejo nemoteno, ker izvrševanje tega člena s strani ustavnega sodišča ni bilo zadržano.

* * *