Tretja javna razprava o spremembah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Ljubljana, 13. 10. 2023 – Včeraj, 12. 10. 2023, so v Pivki potekali Slovenski regionalni dnevi pod naslovom »Zeleni prehod na regionalni ravni«. Razprava je potekala o poteku priprave vloge za solidarnostni sklad in o predlogu spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Razprave se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj.

Državna sekretarka na MKRR Andreja Katič je v zvezi s pripravo vloge za solidarnostni sklad povedala, da ocena škode zajema vse vidike naravne nesreče, od zagotavljanja nadomestitve stavb, sanacije vodotokov, ponovne vzpostavitve infrastrukture, zaščite in obnove objektov kulturne dediščine ter odlaganja in ravnanja z odpadki. Izpostavila pa je tudi pobudo, ki je v predlog zakona o obnovi in razvoju vgradila instrument, ki vladi omogoča, da posameznim območjem ali posameznim subjektom pomaga s ciljno usmerjenimi ukrepi, zato da se doseže dodaten razvoj v katerikoli prizadeti regiji, tudi Koroški. Na podlagi tega zakonskega okvira se bodo, skupaj z akterji na regionalni ravni, pripravljali konkretni programi.

V razpravi o predlogu spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je bilo s strani državne sekretarke povedano, da želi ministrstvo s spremembami zakona zmanjšati razvojni zaostanek na območjih, kjer z dosedanjimi spodbudami država ni bila dovolj uspešna. Dodala je, da si želijo decentralizacije, močnih in okrepljenih regij. Izpostavila je še, da je treba zagotoviti financiranje regionalnega razvoja in regijskih projektov tudi iz slovenskega proračuna in ne samo z evropskimi sredstvi.

* * *