SREČANJE Z MINISTROM BREŽANOM

Ljubljana, 27.6.2023 – danes so se predstavniki združenj (ZOS, SOS in ZMOS) srečali na skupnem sestanku z ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom in njegovo ekipo.


Uvodoma je minister izrazil zadovoljstvo nad srečanji s predstavniki lokalnih skupnosti, ki so bila izvedena do sedaj in izpostavil vprašanje, če bi lokalne skupnosti še karkoli dodale za še boljše sodelovanje. Predstavniki združenj so izrazili zadovoljstvo nad sodelovanjem z ministrstvom, so pa poudarili, da so omejevanja, ki nam jih dajejo na ministrstvu s tem, da lahko sodeluje samo en ali dva predstavnika zelo nezaželena, da je ključnega pomena da lahko sodeluje več strokovnjakov iz določenega področja, ki bodo o težavah razpravljali tudi v globino. Se pa strinjajo, da se takšno sodelovanje, kot so delovni sestanki,  nadaljuje, kot je bilo zastavljeno.

Ker je bil izpostavljen tudi ZGJSU je minister je poudaril, da se je delo na zakonu šele začenja, da bodo pripombe, ki so bile posredovane, v roku 14 dni tudi obravnavane in po najboljši meri vključene v predlog zakona.

V nadaljevanju je bila predstavljena analiza sprejemanja OPN-jev.  Kjer je bilo razvidno, da je časovnica sprejemanja OPN-jev predolga (povprečno 5 let) še bolj zaskrbljujoče pa je da 19 občin OPN-jev sploh še nima pripravljenih. Glede na ugotovitve analize so predstavniki ministrstva tudi zagotovili, da  bodo pristopili k pregledu in osvežitvi smernic pri sprejemanju prostorskih načrtov. Predstavniki združenj so opozorili na preveč negativnih mnenj ministrstva k predlogom OPPN jev kar onemogoča izvajanje prostorskega načrtovanja občin.

Glede Pravilnika o OPN in OPPN, ki so ju posredovali iz ministrstva, so izpostavili, da se ta verzija vsebinsko ne razlikuje od verzije, ki je bila v javni razpravi aprila lani. In da ne prispeva k rešitvi težke situacije na področju urejanja prostora, v kateri so se občine znašle in jo mogoče celo poslabšuje.  Predstavniki ministrstva so poudarili, da so pripombe še vedno dobrodošle, dogovorjeno pa je tudi naslednje srečanje na temo OPN in Pravilnika. V zvezi s koncesijami za rabo vode je predstavnica podala celoten oris težave in predstavnike ministrstev pozvala k sistemski ureditvi težav. Predstavniki ministrstva so povedali da so za sprejeti zakon odgovorni na drugem ministrstvu, ter da je verjetno prišlo do takšne anomalije zaradi sprejetja interventnega zakona. Dogovorjeno je da ministrstvo tudi urgira na to tematiko pri odgovornem ministrstvu-pripravljavcu zakona in da se na to temo posebej srečajo na skupnem srečanju v širši zasedbi.

***