Sprejeti mnenji o posvetovalnih referendumih

Ljubljana, 12. 4. 2024 – Vlada RS je na 99. redni seji, ki je potekala 11. 4. 2024, med drugim sprejela Mnenje o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v RS in mnenje k predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor RS. Sprejela je tudi Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava za leti 2024 in 2025 in izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v  RS

Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru RS predložila predlog za razpisa posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v  RS, ki ga je državni zbor posredoval vladi v mnenje.

Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet ter oskrba oseb, ki izrazijo namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito oziroma slednjo vložijo, je obveznost RS, ki izhaja iz

mednarodnih aktov, prava EU in nacionalne ureditve. Zato Vlada RS meni, da je predlagano referendumsko vprašanje v nasprotju z mednarodnopravnimi obveznostmi RS in obveznostmi, ki izhajajo iz prava EU, ter je zato tudi v nasprotju z Ustavo RS (3.a, 8. in 153. člen). Poleg tega je treba upoštevati tudi 26. člen Zakona oreferendumu in o ljudski iniciativi, kjer je določeno, da lahko Državni zbor razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Vlada RS opozarja, da zagotavljanje kapacitet za nastanitev vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito ne sodi v pristojnost Državnega zbora, ampak je v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti v pristojnosti Vlade RS in Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Na podlagi navedenega Vlada RS meni, da je zato referendumsko vprašanje nedopustno in neutemeljeno.

Število nedovoljenih vstopov v Slovenijo se je v lanskem letu bistveno povečalo. Prav tako v zadnjih letih beležimo trend povečevanja števila izraženih namer in prošenj za mednarodno zaščito, kar se odraža v zasedenosti namestitvenih kapacitet v Sloveniji. V letu 2023 je v treh mesecih prišlo do znatne prekoračitve kapacitete nastanjenih vlagateljev namere in prosilcev v Azilnem domu Vič. Na prezasedenost azilnega doma so v kritičnih mesecih opozorile številne organizacije, med drugim Visoki komisariat Združenih narodov za begunce in Varuh človekovih pravic.

Vlada RS je tako 29. februarja 2024 sprejela sklep, da se za potrebe nastanitve vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi v objektih v lasti države organizirata izpostavi azilnega doma. Izpostavi azilnega doma se organizirata v obliki začasnih nujnih objektov za čas trajanja višje sile in največ za tri leta. V obstoječih kapacitetah kot tudi v izpostavah bo za varnost skrbela najeta varnostna služba, za varnost prebivalcev pa Policija. Policija bo tudi v bodoče izvajala vse svoje primarne naloge za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, aktivnosti Policije pa bodo prilagojene vsakokratni oceni varnostnih razmer na posameznem območju.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.