SOGLASJE VLADE RS K PREDLOGOM AMANDMAJEV ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU IN ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Ljubljana, 17. 7. 2023 – Vlada RS je na 114. dopisni seji soglašala s predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o socialnem varstvu in s predlogom amandmajev k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi.


Zakon o socialnem varstvu

Vlada RS je podala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu po nujnem postopku.

Ob upoštevanju mnenja zakonodajnopravne službe se dodajo nove določbe, s katerimi se ureja pravna podlaga glede zbiranja osebnih podatkov štipendistov, evidence, na podlagi katerih se obdelujejo osebni podatki štipendistov, da je skladno z zapisanim določena ustavno skladna obdelava.

V predlogu Zakona so določno opredeljeni osebni podatki, ki se smejo zbirati in obdelovati, namen, za katerega jih je dovoljeno uporabiti, nadzor nad njihovim zbiranjem, obdelavo in uporabo, varstvo tajnosti zbranih osebnih podatkov in rok hrambe.

Zakon o dolgotrajni oskrbi

Vlada RS je podala soglasje k predlogom amandmajev k Zakonu o dolgotrajni oskrbi, s katerimi se odpravljajo nomotehnične pomanjkljivosti.

Med vsebinskimi spremembami, ki jih predlagajo usklajeni amandmaji, je izpostavljeno poenostavitev postopka uveljavitve pravice do oskrbovalca družinskega člana ter nadzora in podpore nad izvajanjem pravic do denarnega prejemka in oskrbovanca družinskega člana.

* * *