SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V RS

Ljubljana, 7. 6. 2023 – Ministrstvo za zdravje je na svojih spletnih straneh objavilo obvestilo o Sofinanciranju investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS.


Predmet sofinanciranja so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Upravičeni stroški
na podlagi neposrednih pogodb so vsi stroški izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del v novogradnje ali obnove objektov in stroški nabave opreme iz prejšnjega stavka, ki so potrebni za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, razen:

 • strošek projektov, katerih predmet je zgolj energetska sanacija objekta,
 • strošek priprave projektne in investicijske dokumentacije,
 • strošek nakupa zemljišč,
 • strošek komunalnega opremljanja zemljišč,
 • strošek zunanje ureditve s priključki,
 • strošek gradbenega in/ali projektantskega nadzora,
 • strošek DDV-ja.

Predvidena višina sredstev namenjenih za sofinanciranje investicij je sledeča:

 • v letu 2023: 846.740,27 evra,
 • v letu 2024: 15.000.000,00 evra,
 • v letu 2025: 15.000.000,00 evra,
 • v letu 2026: 20.000.000,00 evra,
 • v letu 2027: 40.000.000,00 evra,
 • v letu 2028: 40.000.000,00 evra.

Način prijave

Vlagatelj odda predlog za sofinanciranje investicij, ko ima pripravljeno projektno in investicijsko dokumentacijo ter investicijo uvrščeno v Načrt razvojnih programov.

Prijaviti je možno tudi projekte, ki so v izvajanju, pri čemer je pogoj za prijavo, da se gradnja ni pričela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu sklenitve pogodbe o sofinanciranju še vključen v Načrt razvojnih programov upravičenca.

Investicija mora biti izvedena najpozneje do 30. 11. 2028. Upravičenec je dolžan po zaključku projekta oziroma najpozneje v roku 6 mesecev po zaključku uradu posredovati projekt izvedenih del (PID) v elektronski obliki in uporabno dovoljenje, če je potrebno.

Za več informacij se obrnite na elektronski naslov Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu gp.unkiz(at)gov.si s sklicem na številko 4300-1/2023-2718. Odgovori bodo objavljeni v pisni obliki v okviru te objave.

Več informacij o načinu prijave in navodilih za prijavo je na voljo TU.

* * *