Slovenija ena uspešnejših držav pri koriščenju evropskih sredstev

Ljubljana, 15. 3. 2024 – Minister Jevšek je predstavil poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike (v nadaljevanju: EKP) 2014–2020 in 2021–2027 in povedal, da je Slovenija EKP 2014-2020 zaključila kot ena uspešnejših držav EU. Izkoristila je vsa razpoložljiva sredstva, namenjena ljudem, gospodarstvu in enakomernemu regionalnemu razvoju. V letu 2023 je ministrstvo začelo izvajati že EKP 2021-2027 in do sedaj izdalo že za 334 milijonov evrov odločitev o podpori, kar je približno deset odstotkov vseh razpoložljivih evropskih kohezijskih sredstev. Objavljeni so tudi prvi razpisi. Program se bo izvajal do konca leta 2029 in bo zato v prihodnjih letih precej več odločitev o podpori in tudi razpisov, ki jih izvajajo različni resorji.

»V okviru EKP 2014-2020 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna na dan 29. februar 2024 103 odstotke pravic porabe v skupni vrednosti približno 3,45 milijarde evrov. Zaradi finančnega zaključevanja, ki se še izvaja, se bo ta številka najverjetneje še spremenila oziroma povišala,« je še poudaril minister Jevšek.

Izvajanje projektov v tem programskem obdobju je bilo predvsem zaradi zunanjih nepredvidenih okoliščin, kot sta bili pandemija Covid-19 in lanskoletne katastrofalne poplave, marsikje precej oteženo. Zato je Evropska komisija sklenila, da se finančno zaključevanje projektov v vseh državah EU lahko izvaja tudi v letu 2024. Zaradi poplav so bili nekateri projekti lahko preneseni v programsko obdobje 2021-2027.

Ne glede na te okoliščine je država uspela izkoristiti vsa razpoložljiva kohezijska sredstva. Izpeljano je bilo na stotine različnih projektov. Minister je kot primere večjih investicij, financiranih iz operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020, izpostavil:

Področje prometa:

  • Nadgradnja obstoječega tira Maribor – Šentilj – državna meja. Znesek sofinanciranja: 128.605.529 evrov,
  • Del drugega tira Divača – Koper, (Ukrep 3). Znesek sofinanciranja: 80.000.000 evrov.

Področje raziskav:

  • Biotehnološko stičišče nacionalnega inštituta za biologijo. Vrednost sofinanciranja: 25.788.921,26 evrov.

Področje turizma:

  • Gorski centri. Vrednost sofinanciranja: 55,4 milijonov evrov.

***