SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PREDLAGAJO VIŠJI REGRES OD VIŠINE MINIMALNE PLAČE

Ljubljana, 11. 5. 2023 – Reprezentativni sindikati javnega sektorja so uskladili predlog višine izplačila regresa za letos in med drugim za najnižje plačane javne uslužbence predlagajo regres v višini 1503,36 evra.


Z vlado se bodo usklajevali na posebnem sestanku pogajalske skupine. Glede na sindikalno usklajen predlog, bi tako javni uslužbenci, uvrščeni do vključno 26. plačnega razreda, prejeli regres v višini 1503,36 evra neto. Regres za uslužbence od 27. do vključno 35. plačnega razreda bi glede na predlog znašal 1453,36 evra neto, od 36. do vključno 40. razreda 1403,36 evra neto in od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1303,36 evra neto. Za tiste, ki so uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, pa sindikati predlagajo regres v višini 1203,36 evra neto.

Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja sta usklajen predlog že posredovali vladni strani.

Ministrica je po ponedeljkovih krovnih pogajanjih o besedilu Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju napovedala, da se bodo do predloga na vladi opredelili, ko ga bodo prejeli, ne sodi pa to vprašanje v okvir pogovorov o prenovi plačnega sistema.

* * *