Seznam občin, ki so pripravljene pomagati tudi občanom drugih občin

Ljubljana, 19. 9. 2023 – Ministrstvo za solidarno prihodnost je na svoji spletni strani objavilo novico za pomoč prizadetim v poplavah, skupaj s seznamom občin, ki so pripravljene pomagati tudi občanom drugih občin.

Z 2. septembrom 2023 je v veljavo stopil Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic nedavnih poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. V skladu s tem zakonom je sedaj na voljo ukrep izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem prizadetim prebivalcem.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo izvajal izjemno dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem v lasti države ter drugih pravnih oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država.

Občine, javni stanovanjski skladi in druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je občina, pa bodo dodeljevali svoja stanovanja. Stanovanja se bodo dodeljevala praviloma v občini stalnega prebivališča upravičenca ali na območju, kjer javni stanovanjski sklad deluje, kar pomeni, da so lahko stanovanja na voljo za izjemno dodelitev tudi prebivalcem drugih občin.

Številne občine so že izrazile pripravljenost, da svoja stanovanja namenijo za potrebe prizadetih prebivalcev. Seznam teh občin je na voljo v priponki.