Sestanek MDP – Skupni gradniki storitev zaupanja za participativne proračune

Ljubljana, 14. 11. 2023 – Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo je danes potekal sestanek s predstavniki občinskih združenj in predstavniki organizacij, ki občinam nudijo tehnično podporo, na temo skupnih gradnikov storitev zaupanja za participativne proračune.

Zaposleni na ministrstvu so predstavnikom reprezentativnih združenj občin, predstavnikom občin in  predstavnikom organizacij, ki občinam nudijo tehnično podporo predstavili skupne državne gradnike za digitalno identifikacijo. Na ministrstvu ocenjujejo, da bi z integracijo teh gradnikov v digitalna orodja, lahko v fazi glasovanja prebivalk in prebivalcev o projektnih predlogih, poenostavili in pohitrili postopke.

V tej luči so na ministrstvu prepoznali participativni proračun, kot eden izmed mehanizmov za aktivno vključevanje prebivalk in prebivalcev v procese  demokratičnega soodločanja na lokalni ravni kot potencial, ki lahko zagotovi večje število vključenosti prebivalk in prebivalcev.

 V današnji digitalni dobi in dobi povečane ozaveščenosti državljanov se participacija prebivalk in prebivalcev uveljavlja kot ključen dejavnik v oblikovanju boljših in bolj odgovornih politik. S podpisom Evropske deklaracije se je Slovenija zavezala k podpiranju razvoja in najboljše uporabe digitalnih tehnologij za spodbujanje udejstvovanja ljudi in demokratične udeležbe.

Participativne proračune izvajajo občine na podlagi 48.a člena Zakona o lokalni samoupravi, ki navaja, da lahko občina v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je s poizvedbo pridobilo odgovore 54 občin na vprašanje, ali so že izvedli proces participativnega proračuna s podporo digitalnih orodij.  

Na sestanku je sledila tudi izmenjava mnenj in pogledi občin in pripravljavcev za učinkovito delovanje in podporo digitalnih orodij za podporo participativnim proračunom.