Sestanek delovne skupine za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih

Ljubljana, 11. 12. 2023  – Dne 8.12.2023 je potekal prvi sestanek delovne skupine za pripravo vsebinskih sprememb zakona o vrtcu. s strani Združenja občin Slovenije se je sestanka udeležila Nataša Rupnik predsednica odbora za družbene dejavnosti pri ZOS.

Ministrstvo je pripravilo osnovno predstavitev predlaganih vsebinskih sprememb zakona o vrtcu (ukinitev + 2 normativa, prenos stroškov otrok s posebnimi potrebami na državo, možnosti uvedbe dodatnih aktivnosti med počitnicami, financiranje zasebnih vrtcev), člani komisije pa svoja okvirna stališča do tega. Ker je šlo za okvirne predstavitve, ni bilo narejenih zaključkov. Vsekakor pa so predstavniki občin poudarili, da je predlagane spremembe potrebno gledati z vidika možnosti zagotavljanja potrebnih sredstev, kadrov in zagotavljanja potrebnega števila mest za vključitev otrok. Strinjali so se s prenosom stroškov otrok s posebnimi potrebami na državo. Vključevanje zasebnikov v javno službo pa bi moralo biti urejeno na podoben način kot na ostalih področjih, to je preko ustreznega koncesijskega razmerja.
 
Naslednji sestanek naj bi bil 19.1.2024 ob 10. uri. Do takrat bodo z ministrstva tudi pripravili predlog zakonskih sprememb, ki bo osnova za nadaljnje pogovore.