SESTANEK DELOVNE SKUPINE O STRATEGIJI VKLJUČEVANJA TUJCEV

Ljubljana, 4.7.2023 – Predstavniki Združenja občin so se včeraj udeležili drugega sestanka na Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Tema pogovorov so bile potencialne pristojnostih občin pri vključevanju tujcev v okviru strategije vključevanja tujcev.


Prejeto gradivo za sestanek je obsegalo zgolj nekatere  predloge ukrepov, ki bi se jih lahko izvajalo na lokalni ravni, zato na sestanku ni bilo možno podati konkretnih vsebinskih pripomb.

V sodelovanju s predstavniki združenj občin naj bi se oblikovali konkretni ukrepi, ki bi bili v pristojnosti občin, financirani pa s strani države. Trenutno razmišljanje je v smeri vzpostavitve kulturne mediacije in skupnostnega tolmačenja za pomoč pri komunikaciji tujcev v institucijah (šolah, zdravstvenih domovih, UE)…

Predstavniki ZOS so izpostavili, da je potrebno prejeto gradivo dopolniti s celotnimi vsebinami, ki naj jim sledijo finančni podatki in pričakovane  aktivnosti občin. Ko bo narejeno slednje bo sklican nov sestanek.

***