Šesta seja Delovne skupine za lokalno samoupravo

Ljubljana, 6. 10. 2023 – Danes se je na svoji šesti seji sestala Delovna skupina za lokalno samoupravo. Seje sta se udeležila tudi predstavnika ZOS – predsednik ZOS Robert Smrdelj in član predsedstva ZOS dr. Ivan Žagar.

Na dnevneme redu seje, katero je vodil državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbiž, je bilo:

  • seznanitev z osnutkom sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah,
  • seznanitev z delom Operativne podskupine za pripravo predlogov za morebitno spremembo financiranja občin,
  • seznanitev z možnostmi sodelovanja s Stalnim predstavništvom RS pri Evropski uniji za pridobitev neposrednih spodbud.

Osnutek novele Zakona o lokalnih volitvah je predstavnikom združenj predstavil dr. Roman Lavtar in med glavnimi razlogi za spremembo zakona navedel odločbo stavnega sodišča RS, ki zahteva urejanje volilnega spora po dnevu glasovanja. S predlogom novele zakona se ureja tudi področje informacijske podpore loklanim volitvam. Nove rešitve gredo v smeri povezovanja evidenc. Podana je bila informacija, da je Državna volilna komisija naročila enoten informacijski sistem, ki podpira volitve tako na lokalni kot državni ravni ter vse vrte referendumov. Ta sistem je že bil preizkušen v praksi. Predlog Zakona predvideva, da se svetov krajevnih skupnosti ne bo volilo na neposrednih volitvah, ampak na posrednih ali pa na zborih občanov oz. v občinskih svetih. To Zakon o lokalni samoupravi že omogoča. V zvezi s predlogm novele Zakona o lokalnih volitvah bo 17. 10. 2023 potekala razprava s predstavniki združenj občin.

Člani delovne skupine so se tudi seznanili z delom Operativne podskupine za pripravo predlogov za morebitno spremembo financiranja občin, v okviru katere se je iskalo rešitve za občine, ki imajo višje stroške predvsem v javnih zavodih. Tem občinam naj bi se zagotovilo dodatna sredstva za kritje teh stroškov. V ta namen naj bi se ustrezno dopolnil Zakon o financiranju občin.

Informacije o možnostih sodelovanja s Stalnim predstavništvom RS pri Evropski uniji za pridobitev neposrednih spodbud je članom delovne skupine predala državna sekretarka MKRR Andreja Katič. Prav tako pa je podala informacije, da MKRR pripravlja vse potrebno za oddajo vloge na solidarnostni sklad, katera naj bi bila oddana še pred iztekom roka, ki je določen za 27. 10. 2023. V ta namen je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, v okviru katere je bil med drugim podan predlog spremembe sistema AJDA, ki je zastarel.

Avtor: Ministrstvo za javno upravo