Seminar: Sofinanciranje oziroma financiranje društev s strani občin

Ljubljana, 7.2.2024 – Združenje občin Slovenije je, 7.2.2024, pripravilo seminar na temo Sofinanciranje oziroma financiranje društev s strani občin. Predavanje je izvedla Majda Gominšek. Predavanje osvetljuje procese, ki se nanašajo na financiranje ali sofinanciranje društev s strani občin. Lokalne oblasti igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju finančne podpore društvom v skupnosti. Udeleženci so na  predavanju dobili pregled na različne modele financiranja, ki jih uporabljajo občine, vključno z razpisi in drugimi mehanizmi dodeljevanja sredstev. Predavateljica je poudarila  pomen jasnih pravil in predpisov na lokalni ravni, ki urejajo postopke financiranja društev ter zagotavljajo transparentnost in enakost pri obravnavi vseh potencialnih prejemnikov sredstev. Udeleženci so prejeli odgovore na njihova konkretna vprašanja in dileme, ki se porajajo pri pripravi razpisov.