Seminar o pripravi proračuna za občine

Ljubljana, 6. 10. 2023 – V četrtek, 5. 10. 2023, smo na Združenju občin Slovenije organizirali izobraževanje na temo Priprava proračuna za občine, katerega se je udeležilo več kot 100 udeležencev.

Začenjajo se postopki priprave proračuna, zato je ZOS organiziral spletni seminar na to temo. Cilj seminarja je bila seznanitev udeležencev z načeli poslovanja javnih financ ter z načeli financiranja občin.

Predavatelj Kristjan Dolinšek iz Ministrstva za finance, je udeležence seznanil z naslednjo vsebino:

  • Priprava proračuna občine za leto 2024 (2025),
  • Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2024 in 2025,
  • Priprava, obravnava in sprejem proračuna občine,
  • Struktura proračuna in obrazložitve,
  • Pomen opredelitve ciljev in kazalnikov v proračunu občine,
  • Najpogostejša vprašanja občin pri izvrševanju proračuna 2023 in stališča MF (izvrševanje, evidentiranje, zadolževanje, e-dolg,…),
  • Vpliv interventne zakonodaje za odpravo posledic naravnih nesreč 2023 na izvrševanje proračuna občine v 2023 in 2024.

Na seminarju je bilo udeležencem odgovorjeno na konkretna vprašanja in dobili pa so tudi precej konkretne in jasne usmeritve.  V kolikor na vprašanje ni bilo mogoče odgovoriti pa lahko na ZOS pošljejo tudi dodatna vprašanja, na katera bodo na Ministrstvu pripravili odgovore in jih bomo posredovali udeležencem.

***