Seminar: Mala šola računovodenja za lokalne skupnosti

Ljubljana, 8. 4. 2024 – Združenje občin Slovenije je v četrtek, 4. 4. 2024 in petek, 5. 4. 2024, organiziralo dvodnevno spletno izobraževanje na temo računovodenja. Predavateljica je bila Majda Gominšek, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih. Seminar je bil namenjen podajanju temeljnih znanj s področja računovodenja, z osredotočenostjo na lokalne skupnosti in njihove posebnosti v knjiženju poslovnih dogodkov.

Prvi dan je udeležencem podrobno predstavila pregled zakonskih podlag na računovodskem področju, s poudarkom na posebnostih knjiženja pri neposrednih proračunskih uporabnikih (lokalne skupnosti), evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi z osnovnimi sredstvi, vključno z različnimi načini pridobitve, odprodajo, nakupom, dajanjem v upravljanje, izločitvijo in amortizacijo in popis osnovnih vidikov računovodenja, ki so ključni za učinkovito finančno poslovanje lokalnih skupnosti.

Drugi dan pa je bila tema izobraževanja evidentiranje odhodkov in prihodkov lokalnih skupnosti, vključno z rednimi odhodki, obračunom plač in drugimi prejemki ter različnimi vrstami prihodkov.

Predstavitev postopka priprave zaključnega računa, vključno z izdelavo poslovnega in računovodskega poročila.

Interaktivni del seminarja, kjer je predavateljica Majda Gominšek sproti odgovarjala na vprašanja udeležencev, je prispeval k boljšemu razumevanju obravnavanih tem. Prav tako pa je predavateljica udeležencem na voljo tudi po seminarju, če se pojavijo še kakšna vprašanja.

Seminar je bil uspešno izveden, pri čemer so udeleženci pridobili koristna znanja in informacije s področja računovodenja, ki jih bodo lahko učinkovito uporabili pri svojem delu v lokalnih skupnostih.