Seminar: Kako sodelovati s težavnimi strankami?

Ljubljana, 16. 4. 2024 – Združenje občin Slovenije je danes organiziralo spletno izobraževanje, katerega tema je bila kako sodelovati s težavnimi strankami. Predavanje je bilo namenjeno razumevanju in obvladovanju situacij, ko se srečamo s težavnimi strankami ali izzivi pri delu. Ključni cilj je bil izboljšati jasnost komunikacije, obvladovanje čustev ter ustvariti učinkovite rešitve v konfliktnih situacijah. Predavateljica Nives Fortunat Šircelj je izpostavila več ključnih točk:

Razumevanje osebnosti: Spoznali smo osnove različnih tipov strank ter kako razumeti in upravljati z različnimi čustvenimi reakcijami.

Postavljanje meja in prioritete: Naučili smo se postavljati meje pri delu ter postavljanja prioritet, kar je ključno za učinkovito delo.

Komunikacijske veščine: Razvijanje veščin aktivnega poslušanja, postavljanja ustreznih vprašanj ter preokvirjanja situacij za boljše razumevanje in reševanje konfliktov.

Obvladovanje čustev: Spoznali smo tehnike obvladovanja lastnih čustev ter umirjanja strank v konfliktnih situacijah.

Napredne tehnike in metode: Učili smo se uporabljati nevrolingvistično programiranje, stoicizem, pogajalske in prodajne veščine ter druge tehnike za učinkovito reševanje situacij.

Predavanje je bilo namenjeno zaposlenim, ki so v stiku s strankami ali vodijo procese ter tistim, ki se pripravljajo na vodenje ali delo v kadrovski/pravni službi.

Predavateljica Nives Fortunat Šircelj je priznana strokovnjakinja s širokim spektrom izkušenj v kadrovski, pravni in razvojni sferi, kar je dodatno obogatilo in praktično osmislilo predstavljene vsebine.

Vedno več zaposlenih dela z ljudmi in za ljudi. Ker pa smo ljudje med seboj zelo različni, je koristno spoznati katere so značilnost delovanja posameznih vrst strank, da lahko z njimi lažje sodelujemo. In prav zaradi ustreznega sodelovanja, dosegamo mi sami in organizacija, v kateri smo zaposleni boljše rezultate.

Vabimo vas, da se naslednjič na enem izmed zanimivih izobraževanj pridružite tudi vi: