Seminar: Javna naročila, ESPD in poročanje na portalu UJP JN plačila

Ljubljana, 21. 11. 2023 – Danes je Združenje občin Slovenije organiziralo spletni seminar na temo Javnih naročil, ESPD in poročanja na portalu UJP JN plačil. Predavateljica Maja Marinček Ilić, zaposlena na Ministrstvu za javno upravo je predstavila način priprave javnega naročila v sistemu e-JN in način priprave in pregleda obrazca ESPD.

V postopku oddaje javnega naročila je potrebno uporabljati različna elektronska orodja. Naročnik mora med drugim pripraviti ter ob predložitvi ponudb namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejeti enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki predstavlja predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje oziroma zanj ne obstajajo razlogi za izključitev.

Naročnik mora v skladu z veljavno zakonodajo na portalu javnih naročil po oddaji naročila tudi objaviti pogodbo ter o finančnih transakcijah, opravljenih na njeni podlagi mesečno poročati na portalu UJP JN plačila.

Vabimo vas, da se udeležite prihajajočih izobraževanj:

***