Seminar: e-poslovanje v lokalni samoupravi – Učinkovito elektronsko komuniciranje in priprava dokumentov

Ljubljana, 11. 4. 2024 – Združenje občin Slovenije je danes, 11. 4. 2024,  izvedlo spletno izobraževanje na temo e-poslovanja v lokalni samoupravi. Javni sektorji po svetu, kot tudi v Sloveniji se usmerjajo k e-poslovanju in e-vročanju, novosti pa še vedno prinašajo kakšne težave in dileme. 

Izobraževanje je bilo osredotočeno na učinkovito elektronsko komuniciranje in pripravo dokumentov v lokalni samoupravi, z dodatnim poudarkom na elektronskem vročanju v upravnem postopku.

Predstavljeni so bili koncepti elektronskega komuniciranja v lokalni samoupravi, praktični nasveti za učinkovito pripravo dokumentov v elektronski obliki, pregled orodij in platform za elektronsko upravljanje dokumentov.

V drugem delu so udeleženci podrobneje pogledali razlago postopka elektronskega vročanja v upravnem postopku: kdaj, kako in roki, primeri dobre prakse pri elektronskem vročanju dokumentov in sledili so odgovori na vprašanja udeležencev glede elektronskega vročanja in upravnih postopkov.

Udeleženci seminarja, ki prihajajo iz različnih občin in strokovnih področij  so izrazili zadovoljstvo z izobraževanjem ter poudarili koristnost pridobljenih znanj za vsakodnevno delo v lokalni samoupravi. Posebej so bili navdušeni nad praktičnimi primeri in nasveti za učinkovito uporabo elektronskih orodij.

Spletno izobraževanje je uspešno izpolnilo svoj namen, saj je zagotovilo udeležencem relevantna znanja in informacije za izboljšanje elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi.

Predavateljica je bila dr. Bojana Zadravec, ki je predavateljica za predmeta Javna uprava in upravno poslovanje ter Državna uprava in upravni postopek. 38 let je vodila upravne postopke ter ima več kot desetletne izkušnje pri izvajanju usposabljanj iz splošnega upravnega postopka.