Še ugodnejše kreditiranje okoljskih naložb občanov

Ljubljana, 9. 4. 2024 – V petek, 5. aprila 2024, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, zaprl javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov – 70OB23. Namesto tega bosta občanom na voljo dva nova javna poziva, ki bosta omogočila še ugodnejše kreditiranje okoljskih naložb in kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil.

Za nakup novih ali rabljenih vozil na električni ali hibridni pogon ter pogon na plin je občanom od 5. aprila 2024 v okviru Javnega poziva 73OBEV24 na voljo ugoden kredit s fiksno obrestno mero 2,8 odstotka in spremenljivo obrestno mero – trimesečni EURIBOR + 1,5 odstotka; vrsta obrestne mere se v času odplačila kredita iz fiksne v spremenljivo in obratno lahko tudi zamenja.

Drugi pogoji za dodeljevanje kreditnih sredstev ostajajo enaki kot na predhodnem javnem pozivu, razen najvišjega zneska dodeljenega kredita na posamezno vlogo, ki po novem pri nakupu vozil znaša največ 70.000 evrov.

Nadalje bo v prihodnjem tednu objavljen še Javni poziv 72OB24 za ostale okoljske naložbe, po katerem bo mogoče pridobiti kredit Eko sklada za vse okoljske naložbe (razen za nakup okolju prijaznih vozil) po še ugodnejši obrestni meri kot do zdaj, in sicer po fiksni obrestni meri 1 odstotek. 

Eko sklad poziva vlagatelje, da vloge oddajajo prek portala E-Uprava, kar je najhitrejši način oddaje vloge. Tako bodo vloge tudi hitreje obdelane. 

Dodatne informacije o javnih pozivih so vam na voljo na telefonski številki 01 241 48 33 ali po elektronski pošti na naslovu: ekosklad@ekosklad.si. 

***