S predstavniki MNVP o množičnem vrednotenju nepremičnin

Ljubljana, 24. 4. 2024 – Danes je v organizaciji Ministrstva za naravne vire in prostor potekal sestanek, na katerem so bile predstavnikom občin podane informacije o prihodnjem množičnem vrednotenju nepremičnin in pripravi nove uredbe, katera bo sprejeta najkasneje spomladi naslednjega leta. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica ZOS.

Zaenkrat je še vedno v veljavi področna uredba iz leta 2020. Vrednosti, ki izhajajo iz uredbe se še vedno ne izkazuje, tudi zaradi sprejema interventne zakonodaje zaradi lanskoletnih poplav. Tako trenutno veljavni podatki ne odražajo realnega stanja na nepremičninskem trgu.

Na ministrstvu so zato pristopili k pripravi novih modelov vrednotenja, katerim bo po uskladitvi sledila priprava predloga nove uredbe o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Pripravljeni so osnutki novih modelov (vseh 17). Gradivo v obliki SHAPE bo v petek 26. 4. 2024 poslano občinam. Pričakuje se, da ga bodo občine do 8. 5. 2024 naložile v svoje informacijske sisteme, ga pregledale in do 10. 6. 2024 nanj podale pripombe in predloge.

Po tem datumu bo ministrstvo pregledalo prejete pripombe in pripravilo poročilo, v katerem bodo zajete informacije o tem katere pripombe in predlogi so bili sprejeti in kateri ne. Za slednje bo podano pojasnilo zakaj temu ni bilo tako. V jesenskem času bo ministrstvo pripravilo javno razgrnitev predlogov modelov s poizkusnim računom. Tej fazi bo sledila priprava predloga Uredbe o množičnem vrednotenju nepremičnin, katera naj bi bila sprejeta najkasneje do spomladi prihodnjega leta.

Ministrstvo pa še naproša občine, da sporočijo morebitne spremembe podatkov kontaktnih oseb.

* * *