S PREDSTAVNIKI MINISTRSTVA ZA SOLIDARNO PRIHODNOST O PREDLOGU ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Ljubljana, 19. 5. 2023 – Včeraj, 18. 5. 2023, je v prostorih Ministrstva za solidarno prihodnost potekal sestanek, katerega glavna tema je bil predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica ZOS.


Na sestanku, katerega je vodil državni sekretar Luka Omladič, je predstavnica ZOS najprej opozorila na pomanjkanje sodelovanja med ministrstvom in občinami, kar je argumentirala z dejstvom, da tako ZOS kot ZMOS nista bila pozvana k imenovanju članov v posvetovalno delovno telo za pripravo predloga Zakona, kar pomeni, da nismo bili niti seznanjeni z njegovo vsebino. Pozvala je k nujni predstavitvi predloga Zakona občinam oz. združenjem občin. Državni sekretar je povedal, da je sodelovanje z občinami za njih izjemnega pomena in da bodo pomanjkljivosti na tem področju odpravili.

V zvezi s predlogom Zakona je bilo povedano, da je rok za njegov sprejem kratek, zato bo, predvidoma 19. 5. 2023 že poslan v javno obravnavo. Najbolj skrbi dejstvo kako bo zagotovljeno financiranje storitev dolgotrajne oskrbe in na kakšen način bo država pristopila k zapolnitvi izjemne kadrovske vrzeli. Zagotoviti je treba take delovne pogoje, ki bodo privabili nove kadre in zagotovili, da obstoječi ne bodo odhajali. V zvezi s tem je bilo še povedano, da ministrstvo pripravlja tudi interventni zakon, ki bo med drugim naslovil področje kadrov, štipendij, normativov, dobrih kadrovskih praks ipd. in bo kmalu predstavljen javnosti.

S strani predstavnikov občin je bilo poudarjeno, da je treba storitve, katere naj bi bile na plečih občin ustrezno finančno ovrednotit in zagotoviti, da to ne bo pomenilo dodatnega bremena (npr. plačilo institucionalnega varstva).

Vlada stremi k temu, da bi bil predlog Zakona obravnavan na eni izmed julijskih sej in nato vložen v postopek sprejema v Državni zbor. V jesenskem času pa bi predvidoma pričeli s pripravo podzakonskih predpisov.

Ko bo predlog Zakona objavljen na straneh eDemokracije ga bomo občinam posredovali v pregled.

* * *