S predstavniki Ministrstva za kulturo o predlogu Zakona o medijih

Ljubljana, 13. 3. 2024 – Danes je potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za kulturo, na katerem je razprava tekla o predlogu Zakona o medijih, ki je bil konec preteklega leta v javni obravnavi. Predstavnica ZOS je predstavila pripombe združenja k predlogu Zakona.

Predlog Zakona o medijih je bil v javni obravnavi konec leta 2023, pripombe je v roku podalo tudi Združenje občin Slovenije. Opozorili smo predvsem na dve določili, in sicer na 13. člen, ki opredeljuje javni interes na področju medijev ter 47. člen, ki ureja področje državnega oglaševanja. Opozorili smo, da se občinam z obvezo zagotavljanja finančnih sredstev na posebni proračunski postavki in z rednim poročanjem o vseh medijskih izdatkih nalaga nove obveznosti.

Predstavniki ministrstva so povedali, da spremembe ne bodo šle v smer, ki bi občine obvezale k zagotavljanju finančnih sredstev za uresničevanje javnega interes na področju medijev. Ne bo obveza, temveč možnost, da lahko.

Obveznost poročanja o medijskih izdatkih bo ostala, in sicer bo treba na predpisanem obrazcu poročati enkrat letno. Pripravljen bo sistem podoben Erar-ju. Prvo poročanje v sistem naj bi se izvedlo konec letošnjega leta.

Pri določilih, ki urejajo področje državnega oglaševanja je bilo s strani ministrstva dano pojasnilo, da določilo, ki nalaga pridobitev soglasja Vlade RS za izvedbo oglaševalskih kampanj, ki presegajo vrednost 50.000€, ne bo veljalo za občine. Zaprosili smo naj bo to v zakonu jasno navedeno in obrazloženo. Spremembe na področju svobode medijev se obetajo tudi na nivoju EU in prav na področju pravil državnega oglaševanja bodo pravila strožja.

Predlog Zakona naj bi šel v postopek sprejema v Državnem zboru RS še pred poletjem letošnjega leta.

Predstavnica ZOS je ob koncu sestanka predstavnikom ministrstva predlagala, da po sprejetju zakona pripravijo njegovo predstavitev občinam, ki pa naj vključuje tudi predstavitev sistema poročanja.

* * *