Razpis za zasebna 5G omrežja

Ljubljana, 7. 11. 2023 – Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je objavila javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo. Razpis je namenjen tako operaterjem kot vertikalam, torej podjetjem, industriji, lokalnim skupnostim, občinam.

Cilji razpisa so med drugim:

  • s pomočjo naprednih tehnologij ustvariti pogoje za gradnjo lokalnih in regionalnih celičnih radijskih sistemov naprednih namenskih storitev poslovnih uporabnikov in zagotoviti digitalno vključenost lokalnega prebivalstva na čim večjem odstotku ozemlja,
  • slediti najrazvitejšim državam sveta pri uvedbi industrije 4.0 in inteligentne povezljivosti,
  • povečanje družbeno ekonomske blaginje državljanov RS, zlasti nova delovna mesta v različnih vejah industrije v letih od 2025 do 2030.

Kdo lahko se lahko prijavi in kakšen bo postopek?

Skupaj so na javnem razpisu na voljo trije konkretni bloki, in sicer dva bloka v pasu 2300 MHz, in en blok v pasu 3600 MHz, za vsako geografsko območje. Agencija bo javni razpis z javno dražbo izvedla v treh fazah. Predvidene so tri javne dražbe, in sicer v vsaki fazi javnega razpisa ena.

V prvi fazi lahko sodelujejo le vertikale, torej industrija, občine, lokalne skupnosti,  ki bodo spekter uporabljale za zagotavljanje storitev brezžičnih elektronskih komunikacij za lastne potrebe. V drugi in tretji fazi za preostali spekter lahko sodelujejo vsi zainteresirani ponudniki pod enakimi pogoji.

V skladu z zakonom bodo uspešni dražitelji morali poravnati znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine pred uvedbo upravnih postopkov, tisti, pa ki bodo pridobili frekvenčne bloke, kjer ne bo presežnega povpraševanja, pa po izdaji odločbe.

Agencija je najnižje zneske plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za 10 MHz in na 1000 prebivalcev določila s soglasjem Vlade RS. Agencija ocenjuje, da bo odločbe izdala do sredine leta 2024.

Prednosti uporabe frekvence 5G

Zasebna omrežja s 5G tehnologijo so lahko privlačna za različne organizacije in podjetja iz več razlogov:

  1. Večja hitrost in zmogljivost: 5G omrežja omogočajo bistveno večjo hitrost prenosa podatkov v primerjavi s prejšnjimi generacijami omrežij, kar je lahko koristno za organizacije, ki potrebujejo hitro in zanesljivo povezavo za svoje aplikacije in storitve.
  2. Nižja zakasnitev (latenca): 5G omrežja imajo nizko latenco, kar pomeni, da so odzivna in primerna za aplikacije, ki zahtevajo hitre odzive, kot so avtonomna vozila, virtualna resničnost in druge napredne tehnologije.
  3. Večja zanesljivost: 5G omrežja so zasnovana za zagotavljanje visoke zanesljivosti, kar je ključno za organizacije, ki potrebujejo neprekinjeno delovanje svojih storitev in aplikacij.
  4. Povečane zmogljivosti omrežja: 5G omrežja omogočajo povečanje števila naprav, ki so povezane na omrežje, kar je pomembno za različne uporabe interneta stvari (IoT) in pametnih naprav.
  5. Prilagodljivost in nadzor: Zasebna 5G omrežja omogočajo organizacijam večjo prilagodljivost in nadzor nad svojimi omrežji, kar lahko prilagodijo svojim specifičnim potrebam in zahtevam.

Zasebna 5G omrežja so lahko koristna za različne sektorje, vključno z industrijo, zdravstvom, energetiko, logistiko in drugimi panogami, kjer je pomembna visoka zmogljivost, zanesljivost in nadzor nad omrežjem.

Dostopna širokopasovna infrastruktura na celotnem ozemlju države omogoča enakomeren razvoj, zmanjšuje digitalno ločnico in povečuje vključenost vsakega posameznika v sodobne družbene tokove. Z vidika usmerjanja razvoja je uporaba interneta strateški instrument za povečanje produktivnosti, krepitev digitalnih kompetenc, oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev ter za učinkovitejšo komunikacijo in večjo splošno učinkovitost družbe.

Rok za prijavo na razpis je do 20. decembra 2023, do najkasneje 10. ure.

Agencija bo v skladu s poglavjem B razpisne dokumentacije odgovarjala na prejeta pisna vprašanja, ki jih bo v zvezi z razpisom prejela do 15. 11. 2023, in jih objavljala sproti, najkasneje pa do 30. 11. 2023. Pisna vprašanja lahko pošljete na naslov: gasper.gabersek@akos-rs.si. Agencija na vprašanja, ki jih bo prejela po navedenem roku, ne bo odgovarjala. 

***