RAZPIS ZA ČEZMEJNE PROJEKTE SLOVENIJA – AVSTRIJA ZA OBDOBJE 2021 – 2027

Ljubljana, 22. 5. 2023 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je 19. 5. 2023 v uradnem listu objavilo javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027. Za sofinanciranje je na voljo nekaj manj kot 845.000 evrov. Prvi rok za predložitev vlog je 19. julij.


Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2021-2027. Na voljo je 846.915 evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 19. julij do 12. ure. Vsi naslednji roki bodo objavljeni na spletni strani programa vsaj dva meseca pred določenim rokom, piše v razpisu.

Projektne vloge za projekte manjših vrednosti se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov oz. do porabe sredstev. Prijavitelji lahko oddajo projektne vloge neprekinjeno od objave javnega razpisa.

Programsko območje obsega osem slovenskih regij (gorenjska, goriška, koroška, osrednjeslovenska, podravska, pomurska, savinjska, zasavska) in osem avstrijskih regij na območjih avstrijske Štajerske in Koroške.

Prednostna naloga tega razpisa je krepitev zaupanja in sodelovanja med ljudmi. V okviru tega specifičnega cilja bodo podprte skupne dejavnosti in pobude za sodelovanje ljudi in institucij civilne družbe ter njihovih pobud. Namen tega specifičnega cilja je ustvariti večplastne povezave in skupne ukrepe ljudi in institucij civilne družbe preko meje, so pojasnili v razpisu.

* * *