Prodaja blaga zunaj prodajaln

Ljubljana, 14. 3. 2024 – S strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ( v nadaljevanju: ministrstvo) smo prejeli informacije in pobudo za ureditev področja prodaje blaga zunaj prodajaln  v občinskih predpisih skladno s 6. členom Zakona o trgovini.

V preteklem letu je Medresorska delovna skupina za preprečevanje goljufivih in zavajajočih praks v RS na področju agroživilske verige (v nadaljevanju: delovna skupina) med drugim z različnih zornih kotov obravnavala problematiko prodaje sadja in zelenjave na stojnicah. Pri tem je bilo ugotovljeno, da imajo le redke slovenske občine sprejete predpise, ki bi urejali področje prodaje blaga zunaj prodajaln na njihovih območjih.

Na ministrstvu so zato, na pobudo delovne skupine, kot pristojni za področje trgovine, pripravili informacijo o prodaji zunaj prodajaln kot jo urejata Zakon o trgovini in Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, v sodelovanju z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa so pripravili tudi zahteve, ki veljajo na področju varnosti oz. higiene živil za premične ali začasne obrate.

Na ministrstvu v želji po večji preglednosti nad izvajanjem gospodarskih aktivnosti, obenem pa tudi zagotavljanja cestne varnosti, varstva okolja ter spoštovanja pravic potrošnikov, občine pozivajo, da v svojih predpisih uredijo področje prodaje zunaj prodajaln skladno s pristojnimi, ki jih določa Zakon o trgovini. Hkrati obveščajo tudi, da bo ministrstvo v letošnjem letu pričelo s pregledom sprejetih aktov na tem področju.   

V priponkii je na voljo dopis z ministrstva skupaj s prilogo v kateri so podane informacije v zvezi s prodajo blaga zunaj prodajaln – načini prodaje, določitev prostora in soglasje lastnika/upravljavca prostora ter pravili, ki urejajo varnost živil pri prodaji na posamičnih stojnicah.