Prenovljen Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj za krepitev volilnih postopkov

Ljubljana, 19. 3. 2024 – V okviru priprav na volitve v Evropski parlament, ki bodo potekale v začetku junija 2024, je Evropska komisija decembra 2023 izdala Priporočila za zagotovitev svobodnih, poštenih in odpornih volitev, s katerimi je prvenstveno opozorila na nevarnost zlorabe osebnih podatkov, kibernetičnih napadov in drugih dejanj, ki lahko ogrozijo demokratičnost volilnih postopkov.

Za spodbujanje integritete volitev in poštenih kampanj je v Priporočilih predlagala ukrepe za transparentnost financiranja volilnih kampanj ter političnega oglaševanja.

Ministrstvo za javno upravo, je za uresničitev priporočil Evropske komisije v sodelovanju z nadzornimi organi, ki so vključeni v nacionalno mrežo za volitve, pripravili Vodnik za organizatorje volilnih kampanj, katerega namen je, da v kar največji meri prispeva k zagotavljanju enakih pogojev kandidatov v volilih kampanjah in k temu, da bodo volivci na volitvah lahko informirano glasovali.

Minister za javno upravo mag. Franc Props je v uvodniku izpostavil, da »vodnik združuje tako zbirko ključnih informacij o zakonodajnem okviru kot tudi pojasnil o izvajanju zakonodaje s primeri dobre in slabe prakse, ki bodo organizatorjem volilnih kampanj v pomoč, da bodo volilno kampanjo lahko vodili zakonito in pregledno«.

Vodnik vključuje tudi posebno poglavje o pravilih za obdelavo osebnih podatkov v volilnih kampanjah, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec. Posebna pozornost v omenjenem poglavju je namenjena posebnostim političnega oglaševanja na spletu, predvsem z uporabo družbenih omrežij, ki odpirajo številna zahtevna vprašanja glede zagotavljanja skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, saj so danes – kot je v uvodniku izpostavila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik – tako kot druga področja naših življenj tudi volilne kampanje postale neločljivo povezane s sodobnimi digitalnimi tehnologijami, ki po eni strani omogočajo učinkovito politično komuniciranje z volivci, hkrati pa tudi zlorabe, manipulacije in širjenje dezinformacij.

Pričujoči vodnik predstavlja prenovljeno različico vodnika iz leta 2019, ki se ne nanaša več samo na evropske volitve, pač pa na splošno predstavlja pravila vodenja volilne in referendumske kampanje, kot jih ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji. V njem so podrobno predstavljene obveznosti organizatorjev kampanj in drugih udeleženih pri izvajanju aktivnosti volilnih kampanj, vključno z oglaševanjem. Dopolnjeni so tudi primeri nepravilnega ravnanja pri financiranju in izvajanju volilne kampanje, na katere kot nadzornika opozarjata Računsko sodišče in Inšpektorat za notranje zadeve.

Več podrobnih informacij o samih volitvah v Evropski parlament 2024 pa si lahko preberete TU.

***

Ukrainian Flag is raised at the EP building in Strasbourg